Hyvinvontikoordinaattorin työ

Miten voi olla avuksi hyvinvointikoordinaattorina?

Koulutushan on YAMK - tutkinto, joka vastaa yliopiston maisteri tutkintoa.

Mihin koulutus antaa valmiuksia: Se antaa valmiuksia kehittää, edistää ja koordinoida alueen asukkaiden, niin yksilön, työyhteisöiden tai organisaatioiden hyvinvointia ja terveyttä.

Hyvinvoitnikoordinaattori voi olla mukana yritykisssä, organisaatioisaa suunnitelemassaa ja touteuttamassa niin yksilön, kuin yhteisön hyvinvointia ja terveyttä. Sillä vaikuttamalla ja edistämällä mm. työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen, voimme vaikuttaa laajempaan yhteisöön.

Koordinaattorina herättelen ajatukisa siitä, kuinka voimme vaikuttaa myös itseemme. Sillä voidessamme hyvin, vaikutamme mm. toisen ihmisen kohtaamiseen, kuuntelemiseen sekä läsnä olemiseen niin asiakkaiden, asukkaiden, kuin potilaiden. Parhaalla mahdollisella vaikutukisilla vaikutamme myös omaan lähiyhpäristöömme. 

Ajattelen, että huomioimalla ihmisen kokonaisuus, voimme paremmin ennaltaehkäistä ja edistää kuin, että sammuttelemalla aina tulipaloja.

Ajattelen myös, että kuinka voisimme tehdä eri organisaatioiden kanssa yhteistyötä enemmän, kuin niin, että teemme kaikki saama asiaa omissa ympyröissämme. Kysynkin, kuinka voisimme vieläkin paremmin yhdistää viisautemme ja voimavaramme? Sillä mielestäni yhdessä olemme vahvempia. 

Koulutuksen aikana olen saanut myös opetella ja pohtia uuden ajan johtajuutta. Miettimmällä kuinka johtajana, esimiehenä voi kohdata työntekijöitään. Mitkä keinot voivat lisätä työmotivaatioita, tulosta ja parantaa työhyvinvointia? Tiedän , että monet esimiehet ovat yksin asioidensa kanssa. Heidän oma hyvinvointinsa on vaakalaudalla. Joten miksi en olis apuna myös esmiehille.?

Tässä on aineet, joita opiskelin:
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen edellytykset ja vaikuttavuus
 • Strateginen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen kehittäminen ja verkostotyö
 • Henkilöstö strategia
 • Asiantuntijuus ja esimiestoiminta
 • Hyvinvointi työyhteisössä
 • Vuorovaikutus esimiestyössä
 • Vaativan asiakastyön palveluprosessi ja niiden kehittäminen
 • Yrittäjävalmennus
 • Worgin And Stunding - opintomatka
 • Tutkimuksellinen kehittäminen
 • Opinnäytetyö: Mindfulness - hyväksyvä tietoinen läsnäolo osana hyvinvointia - Ryhmäohjaukseen osallistuneiden kokemuksia.

Tämä koulutus on antanut minulle kelpoisuuden julkiseen virkaan sekä mahdollista työskennellä alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä monialaisessa työyhteisössä ja yrityksissä.

Tehtävänimikkeitä ovat mm.

 • Hyvinvointikooridnaattori
 • Hanke- tai projektipäällikkö
 • Palvelusuunnittelja, palvelukoordinaattori
 • Suunnitteljia ja kouluttaja

Koulutus antaa myös valmiuksia olla vaikka fasilitaattorina työyhteisöissä. Olla mukana tukemassa esimiehen toimintaa, kuin työntekijöiden työhyvinvointia. Työhyvinvointi, joka voi parhaassa tapauksessa näkyä asiakkaissa, potilaissa tai asukkaissa.

 

Fasilitointi työyhteisössä 

 

Mikä ihmeen fasilitointi?

Tänä päivänä organisaatiot muuttuvat jatkuvasti sekä työpaikka on jatkuvassa muutoksessa.

Toki organisaatioissa on yhä enemmän spesialisteja ja tietoa sekä taitoa. Fasilitoinnin avulla organisaation tietotaidot saadaan paremmin käyttöön. Fasilitointi on ryhmässä, ryhmäprossien avulla tapahtuvaa prosessien helpottamista. Fasilitoinnin avulla pyritään löytämään oikea työskentelytapa, jotta ryhmä pystysi toimimaan rakentavasti. Sen lisäksi perusperiaatteena on erottaa työskentelytapa ja sisältö toisistaan. Joten fasilitaattori on sisällön suhteen neutraali ja vastaa vain toiminnan etenemisestä ryhmässä. Samoin fasilitaattorin ammattitaito tulee siinä esille, että hän pystyy löytämään ryhmässä olevan tiedon ja saamaan ryhmä itsessään ratkaisemaan prosessi. Prosessi voi olla moni osainen tai kertaluontoinen.

 

Luennot

Tietoisuutaidot - ovat yksi menetelmä stressin halintaan

Tällä luennolla kerron tietoisuustaidoista. Mitä se on, mistä se tulee. Tutkaillemme eri menetelmien avulla omaa tietoisuutta. Niin omasta itsestä, ympäristöstä, tavasta ajatella ja elää. Tietoisuustaidot ovat vahva voima meissä ihmisissä. Se tulee jokaisesta sisältä.

Se, että oivaltaa itsessään sen, mikä on itselle todealla merkityksellistä. Saada se voima ja viisaus käyttöön, on vain sitä, että pysähtyy läsnäolevaksi itsensä kanssa.

Näitä taitoja voi hyödyntää niin työssä, työyhteisössä, johtajuudessa, työhyvinvoinnissa, koulussa, päiväkodissa, urheilussa ....

Elämän Säde Mindfulness

Sisältö mm:

 • Kuinka vähentää niittä tekijöitä, mitkä eivät enää toimi tai palvele omaa minuttaan.
 • Kuinka saada keho ja mieli tasapainoon
 • Kuinka hallita aikaa ja ennalta ehkäistä stressiä
 • Miten oppia kuuntelemaan oman kehon viestejä.
 • Miten oppia työskentelämään oman mielen kanssa.
 • Miten oppii pysähtymään hetkeen.
 • Oppia näkemään juuri sen hetken, missä kulloinkin on.
 • Rauhoittaa kehon ja mielen.
 • Oppia hyväksymään itsensä, olemaan itselle armollinen
 • Oppia rakstamaan omaa elämää.
 • Saavuttamaan omia tavoitteita.

Kysy tarjous!

 

Hyvinvointia VÄRIEN AVULLA

 

 

Väreillä on merkitystä hyvinvointiimme elämässämme.

Värit ovat elettyä elämäämme, tätä hetkeä ja tulevaisuutta.

Värit ovat tunteita ja tunteet värejä.

-Kaikki värit kuuluvat elämään!

 

Luennon SISÄLTÖ:

 • Kerron väreistä ja kuinka värit vaikuttavat elämässämme.
 • Värien avulla voimme auttaa itseämme voimaan paremmin. Voimme muuttaa asioita ja luomaan tulevaisuutta.
 • Teemme mindfulness harjoituksia ja vietämme rentoutumishetken mielikuvien avulla.

Jokainen meistä näkee, kokee, aistii ja tuntee värit eri tavalla.

Värit tuovat meille postivisuudellaan myöntätuntoa itseään kohtaan. Ne voivat tuoda iloa, valoa, elinvoimaa ja rakkautta.