Mitä aitous minulle tarkoittaa..

Jaa tästä:

Mitä aitous minulle tarkoittaa.

Aitous on minulle sitä, että uskaltaa olla oma aito itsensä. Ei yritä kopida toista ihmistä, vaan toimii oman sydämen äänen ja viisuden kautta. 

Aitous on mielestäni sitä, että kohtaa niin itsensä, toiset ihmiset, kuin ympäristön omana aitona ihmisenä. Toimii omien arvojen ja totuuden mukaan.

Aitous ei ole minkään peittelemistä tai piilottamista. Se on kuitenkin asioiden esille tuomista, kuitenkin olla loukaamatta toista tai itseään.

Aitous on mielestäni sitä, että uskaltaa kohdata asiat niin, että voi tarkastella mitä eri asisiat tai tilanteet voisi opettaa. Elämä on aidosti oppimista, se on kokemista ja oivaltamista. Se on pysähtymistä tunteeseen, joka haluaa avata jotain sellaista, mikä on läsnäolevassa hetkessä. Se on sitä, että uskaltaa pysähtyä itsenä kanssa aidosti, läsnä olevaksi. 

Olemalla aito ihminen, se lisää rakkautta, turvallisuutta, luottamusta, rehellisyyttä, lempeyttä sekä edistää hyvinvnointia ja terveyttä.

Rakkaus, se on suuri käsite. Moni ajattelee, että rakkaus on sitä, kun kaksi ihmistä välittää tai rakstaa toisistaan niin paljon, että viettävät toistensa kanssa paljon aikaa.  Rakkaus on  tunne, se on tekemistä ja olemista. Se on kaikkialla, mitä milloin teemmekin, ajattelemmekin tai sanommekin. Se on läsnä aisioissa, toisen ihmisen kohtamisessa, auttamisessa tai vierellä seisomisessa. Se on läsnä, kun puhut itsellesi, annat aikaa itsellesi tai huolehdit hyvinvoinnistasi tai terveydestäsi. Se on välittämistä kokonaisvaltaisesta itsestä. Välittäminen itsestä näkyy ulospäin ja tartuu toisiin. Ja, kun välittää itsestään, välittää myös toisen kokonaisvaltaisuudesta. 

Joten, ne ovat niitä  näkyviä ja näkymättömiä rakkauden tekoja.

Rakkaus on aitoa, kun se tulee sydämestä ja sydämeen liittyvistä asioita. Tehdessämme asioita rakkaudesta, se lisää turvallisuustta. Turvallisuus tulee mielestäni sitä, että aidon ihmisen lähellä on helppo olla ja hengittää. Hän sanoo asiat rehellisesti ja lempeästi. Aito rakkaus lisää luottamusta. Ajattelen, että aito ihminen on rehellinen. Sillä aito ihminen osaa ja uskaltaa asettaa rajat niin itselle, kuin toisille. Uskaltaa sanoa ei tai kyllä. Aidosti rakastava ihminen osaa olla myös lempeä, vaikka olisikin luja. Sillä aito ihminen kuuntelee sydämen ääntään ja puhuu asiat sydämensä  kautta.

Olemalla aito itselleen ja toisille edistää hyvinnoita ja miksi ei terveyttäkin, sillä aito ihminen on löytänyt tasapainon. Vaikkakin tasapainon löytäminen on välillä päinvasttaisten asioiden kohtaamista ja etsimistä. Merkityksellistä onkin, että tietää mistä löyttää sen oman tasapainon.

Tasapaino, se on tekemisen ja olemisen välissä. 

  • Heli