Mitä fasilitaattori tekee..

Jaa tästä:

Mikä ihmeen fasilitointi ja fasilitaattori?

Tänä päivänä organisaatiot muuttuvat jatkuvasti sekä työpaikka on jatkuvassa muutoksessa.

Toki organisaatioissa on yhä enemmän spesialisteja ja tietoa sekä taitoa. Fasilitoinnin avulla voimme saada työntekijä näkemään paremmin niin oma, kuin toisten vahvuudet. Näin voimme luoda tavoitteita, lisätä tietoa, ratkaista ongelmia. Voimme tuottaa uusia ideoita, syventää ratkaisuja sekä suunnitella yhdessä toimenpiteitä.

Näin työntekijä voi motivoitua työntekoon, sillä hänen äänensä saadaan kuuluviin. Näin voimme lisätä oma-aloitsuutta ja itsenä johtamista. Fasilitointi keinona, voi auttaa yhtenäistämään asioita ja työntekijöitä, joten työstä tulee selkeämpää ja jopa mielekkäämpää.

Fasilitoinnin avulla syntyy innovaatiota.

Fasilitoinnin avulla organisaation tietotaidot saadaan paremmin käyttöön. Fasilitointi on ryhmässä, ryhmäprossien avulla tapahtuvaa prosessien helpottamista. Fasilitoinnin avulla pyritään löytämään oikea työskentelytapa, jotta ryhmä pystysi toimimaan rakentavasti. Sen lisäksi perusperiaatteena on erottaa työskentelytapa ja sisältö toisistaan. Joten fasilitaattori on sisällön suhteen neutraali ja vastaa vain toiminnan etenemisestä ryhmässä. Samoin fasilitaattorin ammattitaito tulee siinä esille, että hän pystyy löytymään ryhmässä olevan tiedon ja saamaan ryhmä itsessään ratkaisemaan prosessi. Prosessi voi olla moniosainen tai kertaluontoinen.

Fasilitoivaa työotetta käyttävä  johtaja on osallistava johtaja. Hän jakaa ja yhtenäistää päätöksenteot. Tämä vaatii hyviä kommunikaatio- ja läsnäolon taitoja.

Työyhteisöön voi tulla ulkopuolinen fasilitaattori on, joka kertoo aidosti mitä havaitsee ja mitä aikoo tehdä. Hän on puolueeton sekä neutraali. Hän on aktiivinen kuuntelija, selkeyttää ja auttaa tekemään yhteenvetoja. Fasilitaattori osaa joustaa sekä osaa käyttää ryhmänohjaus menetelmiä. Osaa pitää ryhmän energian sopivana.

Sitä on fasilitointia ja fasilitaattori.

Miten minä toimisen fasilitaattorina.

Minä käyttäisin kaikkia osaamiani menetelmiä hyödyksi. Kuuntelisin ja olisin läsnä työyhteisössä. Aistisin mitä heillä on pinnan alla ja auttaisin heitä parhaan kykyni mukaan löytymään vastaukset itseään.

Olen pitkään ohjannut erilaisia ryhmiä. Käyttänyt niin tietoisuustaitoja, kuin paljon muita menetelmiä. Minulla on myös pitkä hoitajan työkokemus erilaisista työyhteisöistä, joten olen nähnyt ihmisiä hyvin erilaisissa tilanteissa sekä haasteiden keskellä.

Kokemustani vahvistaa hyvinvointikoordinaattori koulutus, sillä se antaa minulle valmiuksia olla mukana tukemassa esimiehen toimintaa, kuin työntekijöiden työhyvinvointia. Työhyvinvointi, joka voi parhaassa tapauksessa näkyä asiakkaissa, potilaissa tai asukkaissa.

Joten, voisinko olla jotenkin avuksi.

  • Heli

Asia tekstissä käytettyjä lähteitä:

Kantojärvi, Piritta 2017. Fasilitointi luo uutta.

Nummi, Pepe 2018. Fasilitoivan johtajan käsikirja 9 avainhetkeä.

Nummi, Pepe 2007. Fasilitaattorin käsikirja.