Mitä hyvinvointikoordinaattori tekee..

Jaa tästä:

Nyt on hyvä pysähtyä ja tarkastella sitä, mitä on saanut ja saavuttanut tässä kohtaan elämää.
 
Kiitollisena ja ylpeydellä sitä katselenkin.
 

On ollut auringon nousuja, auringon laskuja, kaikki ovat olleet merkityksellisiä.

Minulla on ollut monenlaiset saappaat jalassa. Välillä liian pienet, välillä liian suuret. Kaikkia saappaita olen tarvinnut ja kaikilla saappailla on ollut oma tehtävänsä ja tarkoituksensa.

Jokaisella, ihan kaikilla saappailla tulee olla lupa ja oikeus kulkea. Jokaisella tulisi olla lupa ja mahdollisuus myös vaihtaa, jos saappaat eivät ole sopivat tai oman näköiset tai kokoiset.

Tällä hetkellä kuljen omissa saappaissa…

Saappaat, jotka pysäyttivät minua siirtymään tutulta polulta hieman sivummalle.

Ja arvatkaa mitä siellä oli…

No, SYDÄMEN MUOTOINEN ISO KIVI.

Olen kulkenut matkan uuteen ammattiini sekä itseeni. Matkalla olen saanut oppia, että minäkin pystyn ja osaan. Minullakin on mahdollisuus. Sain vahvuutta siihen ajatukseen, että haluan olla merkityksellinen ja yksi osa yhteiskuntaa. Olla mukana niin yksilön, kuin yhteiskunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Minussa elää hyvin vahvasti hoitaja, mutta minussa elää myös ihminen, joka haluaa ajatella ja olla kokonaisvaltaisesti läsnä. Läsnä, omana persoonana kaikkine osaamisalueineni. 

Nyt, kun olen valmistunut hyvinvointikoordinaattoriksi (YAMK -sh) Kuopion Savonian ammattikorkeakoulusta.

Niin koulutus antoi minulle…

Näin voin hyödyntää osaamistani…

Kerron sinulle vähän hyvinvointikoordinaattorikoulutuksesta, sillä se antoi minulle paljon. Se antoi valmiuksia kehittää, edistää ja koordinoida alueen asukkaiden, niin yksilön, työyhteisöiden tai organisaatioiden hyvinvointia ja terveyttä. Sain ajatuksia, kuinka huolehtimalla työntekijöiden ja koko organisaation, kuin yksilönkin hyvinvoinnista, voimme vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, ja näin ollen koko yhteisöön.

Voimme vaikuttaa myös itseemme. Voidessamme hyvin, vaikutamme mm. toisen ihmisen kohtaamiseen, kuuntelemiseen sekä läsnä olemiseen niin asiakkaiden, asukkaiden kuin potilaiden. Voidessamme itse hyvin, voimme vaikuttaa toisen hyvinvointiin ja terveyteen. 

Ajattelen, että huomioimalla kokonaisuus, niin lasten, nuorten, kuin ikä ihmisten kohdalla.  Voimme paremmin ennaltaehkäistä ja edistää kuin, että sammuttelemalla aina tulipaloja.

Ajattelen myös, että kuinka voisimme tehdä eri organisaatioiden kanssa yhteistyötä enemmän, kuin niin, että teemme kaikki saama asiaa omissa ympyröissämme. Kysynkin, kuinka voisimme vieläkin paremmin yhdistää viisautemme ja voimavaramme? Sillä mielestäni yhdessä olemme vahvempia. 

Koulutuksen aikana olen saanut myös opetella ja pohtia uuden ajan johtajuutta. Miettimmällä kuinka johtajana, esimiehenä voi kohdata työntekijöitään. Mitkä keinot voivat lisätä työmotivaatioita, tulosta ja parantaa työhyvinvointia? 

Aineita, joita opiskelin:
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen edellytykset ja vaikuttavuus
 • Strateginen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen kehittäminen ja verkostotyö
 • Henkilöstö strategia
 • Asiantuntijuus ja esimiestoiminta
 • Hyvinvointi työyhteisössä
 • Vuorovaikutus esimiestyössä
 • Vaativan asiakastyön palveluprosessi ja niiden kehittäminen
 • Yrittäjävalmennus
 • Worgin And Stunding – opintomatka
 • Tutkimuksellinen kehittäminen
 • Opinnäytetyö: Mindfulness – hyväksyvä tietoinen läsnäolo osana hyvinvointia – Ryhmäohjaukseen osallistuneiden kokemuksia.

Tämä koulutus on antanut minulle kelpoisuuden julkiseen virkaan sekä mahdollista työskennellä alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä monialaisessa työyhteisössä ja yrityksissä.

Tehtävänimikkeitä ovat mm.

 • Hyvinvointikooridnaattori
 • Hanke- tai projektipäällikkö
 • Palvelusuunnittelja, palvelukoordinaattori
 • Suunnitteljia ja kouluttaja

Koulutus antaa myös valmiuksia olla vaikka fasilitaattorina työyhteisöissä. Olla mukana tukemassa esimiehen toimintaa, kuin työntekijöiden työhyvinvointia. Työhyvinvointi, joka voi parhaassa tapauksessa näkyä asiakkaissa, potilaissa tai asukkaissa.

Joten tuokoon tulevaisuus onnea, iloa, kokemuksia, uusia ovia avattavaksi ja runsauden virtaa elämääni.
 
Kiitollinen elämälle
– Heli