Mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa minulle…

Jaa tästä:

Mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa minulle.

Minulle, se tarkoitaa sitä, että ihminen hoidetaan, huomioidaan ja arvostetaan kokonaisena ihmisenä.

Ihmisen hyvinvointia ja terveyttä tuettaan, niin psyykkisen, fyysisen. sosiaalisen, kuin henkisen näkökulman kautta.

Sillä tiedämme, että kaikki asiat vaikuttavat meihin monella eri tavalla. Ajateltuna vielä ihmisen yksilöllinen tapa reagoida ja kokea asiat. Sillä jokaisella meillä on oma mieli, keho ja menneisys kuin tuleva sekä tämä olemassa oleva hetki. Emme voi asettaa ihmisiä samaan muottiin tai kategoriaan, vaan meidän tulee nähdä kunkin oma yksilöllisyys.

Meillä tulisi olla rohkeus kysyä, miten ihminen itse näkee oman hyvinvoinnin ja terveyden.

Mitkä hänen keinot on edistää ja vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä?

Osallistaa ihminen itse päätösten tekemiseen.

Sillä uskon , että jokaisen ihmisen itsensä sisällä on se oikea vastaus. Siihen voidaan tarvita erilaisia keinoja ja välineitä. Ihminen voi tarvita terapiaa, laboratoriokokeita tai lääkehoitaja. Mikään ei ole huono vaihtoehto, kun se on vain paras mahdollinen sille ihmiselle. Toki lääketieteellä on tarkat ohjeet, viitearvot sekä hoitopolut, joiden avulla voimme antaa hyvää hoitoa. Emme kuitenkaan saa unohtaa ihmistä, ja sitä mitkä ovat ihmisen arvot ja asenteet. Mitä ihminen tuntee sisällään ja mielessään. Sillä olemme kaikki yhtä arvokkaita. Toivosinkin ettemme teksi oletuksia, nähdessämme ihmisen ulkokuoren, diagnoosin tai menneisyyden. Vaan uskaltaisimme asettua läsnä olevaksi, samalle korokeelle ja aistimaan mitä ihmisellä on todellisuudessa kerottavaa. 

Toki toisen tapa elää, olla ja ajatella voi olla meille monella hyvin viers, sillä se voi olla, että emme ole itsessään kohdanneet tapaa ajatella toisin. Voimmeko kuitenkin olla ketään tuomitsematta. Voisimmeko vaan nähdä eri mahdollisuuksia ja keinoja.  Ottamatta niitä itselle, jos ne eivät ole meidän totuumme.

Tiedämme myös sen, kuinka meidän käytös, kiputilat tai toimintamallit voivat nousta meinneistä kokemuksista, käsitelemättömistä tunteista. Voi olla, että ihminen oireilee kehollaan olevalla kivulla, niistä käsittelemättömistä tunteista. Kuinka usein me pysähdymme kysymään toiselta, mitä sinulle oikeasti kuuluu? 

Voimmeko nähdä ihmisen kokonaisena ihmisenä, sillä jos me nämme ihmisen kokonaisena, ihminen voi oppia näkeämään myös itse itsensä kokonaisena. 

  • Heli