Mitä läsnä oleminen minulle tarkoittaa…

Jaa tästä:

Mitä läsnä oleminen tarkoittaa minulle.

Läsnä oleminen on tapa elää ja olla. Se on tapa kohdata toinen ihminen, itsensä ja ympäristönsä.

Se on aivan tavallista elämää. 

Läsnä oleminen on minulle sitä, että pystyy pysähtymään itsenäsä äärelle. Uskaltaa pysähtyä tutkailemaan itseään niin sisältä, kuin ulkopäin. Se ei ole minkää tunteen tai kokemuksen ohittamista. Se voi olla armollista, lempää ja hyväksyvää tarkastelua, tutkailua sekä havannoimista.  Se on myös vihaa, pelkoa ja surua.

Läsnä olemisesta kun puhutaan, voidaan puhua myös tietoisuus- ja tunnetaidoista. Se voi olla rentoutumista, ajan antamista itselle ja toisille. Se ei ole suorittamista vaan tekemistä ja olemista sekä niiden välistä olevaa aikaa ja hetkiä. Hetkiä, jotka seuraavat toisiaan. 

Läsnä olosta voidaan puhu, kun puhtaan mindfulnessista. Mindfulness on tutkittua tietoa ja sitä on tutkittu ympäri maailmaa. Se on kehitelty jo muinaisessa historiassa. Sen juuret on saatu mm. buddhalaisuudesta, mutta mindfulnessiin ja läsnä olemiseen  ei liitetä kuitenkaan mitään uskonnollista tai poliitista suuntausta. Se ei myöskään korvaa lääketiedettä, vaan se voi olla tukemessa sitä. Ja eteenkin tukemassa ja edistämässä ihmisten hyvinvointia ja tereveyttä. ( John Kabat-Zinn 1990.) Mindulenss nähdään jo suomalaisessa Käypä hoito – suositukissa.

Läsnä olemisen taidot voivat antaa uusi työkaluja, keinoja ja menetelmiä stressin  ennaltaehkäisemiseen, havainnoimiseen, hallintaan sekä lievittämiseen. Se antaa mahdollisuuden pysähtyä ja hengähtää sekä antaa keinoja lähteä tutkailemaan omaa elämää uudesta näkökulmasta käsin. 

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on 134_sp.jpg

Opiskellesani hyvinvointikoordinaattoriksi (YAMK), tein opinnäytetyönä laadullisen tutkimuksen.

Aiheena oli:  ” Mindfulness – Hyväksyvä tietoinen läsnäoleminen osana hyvinvoinita – Ryhmäohjaukseen osallistuneiden kokemuksia.

Opinnäytetyöni löytyy tästä osoitteesta:  http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202002262745

Tutkimukseen osallistui kolme erilaista ryhmää. Ryhmät kokoontuivat 3 x 75 min, 6 x 60 min ja 8 x 90 min kertaa. Tutkimukseen osallistujia oli yhteensä 18. He olivat hyvin eri-ikäisiä ihmisiä.  He saivat kirjoittaa minulle vaapaamutoisesti ja nimettömänä kokemukistaan osallistuessaan mindfulness-kurssille.

Tutkimuksessa nousi esille kolme päätulosta. Osallistujat kokivat kurssin olleen heille hyödyllinen, sillä he saivat omaa aikaa rauhoitua ja rentoutua sekä hengähtää. He kokivat oppivansa mindfulnessista ja itsesään lisää. He kokviat saavansa uusi työvälinitä omaan arkeen, hyvinvointiin ja jaksamiseen.  Osallistujat toivat esille myös harjoittelua haittaavia tai veikeuttavia tekijöitä, jotka olivat esimerkiksi työpäivästä johtuvat haasteet sekä henkilökohtaisen elämän tuomat haasteet ja tunnekokemukset.  Kolmantena nousi esille ohjaajan osaamisen merkitys harjoittelussa. Osallistujat kokivat ,että hyvällä ohjauksella oli merkitystä heidän kokemuksiinsa ja sitoutumiseensa harjoituksiinsa. ( Nissinen 2020.)  

Joten, läsäolo on yksinkertaisuudessaan läsnä olemista kulloisessakin hetkessä. Se on, näkemistä kokonaisuus itsesään , toissa ihmisessä ja ympäröivässä maailmassa, pieniä ja suuria yksityskohtia. Se on elämää, jossa on parhaimmillaan hyvä olla ja hengitää, kuin myös sitä, että on uskallusta kokea ja kohdata tunteita sekä elämän tilanteita.

Se on tapa elää.

Elämä on arkista olemista, tekemistä ja elämistä. Arjessa tapahtuu monesti ne suurimmat oivallukset. Kaikki olemme keskeneräsiä ja se on sitä elämää. On vain erilaisia välineitä joilla voi helpotta tai vahvistaa omaa olemista.

Joten ei unohdeta ihmisyyttä ja siinä olevia asioita. Ja sitä, että olemme kokonaisia ihmisiä, joilla on oma menneisyys, tulevaisuus ja tämä hetki. Jokaisella on oikeus olla asioista omaa mieltä, sekä jokisella saa olla oma totuus, arvot ja näkemys asioista ja elämästä.

Läsnäoleminen on hyvin vahvasti toisen kohtaamisa, joten muistaismme sen, kuinka haluaisimme kohdattavan itsemme, niin kohdataan samoin toisemme. Läsnäoleminen on toiselle puhumista, joten puhu tai sano niin kuin toivoisit itsellesi puhuttavan tai sanottavan.

Läsnäoleminen on inhimillistä, joka on osa elämään.

  • Heli