Tule niin ohjaan sinua tietoiseen läsnäoloon 

 

 " Mindfulness on tietoisuutta,

joka ilmenee,

kun huomio suunnataan tarkoituksellisesti nykyhetkessä

ja hyväksyvästi hetki hetkeltä avautuvaan

kokemukseen."  ( Jon Kabat-Zinn)

 

 

Rentoutumisen tapoja ja keinoja on monenlaisia. Toiset kokevat rentoutumisen tunteen pyörällä ajaessa, toiset kirjan ääressä ja toiset istuen järvenrannalla katsellen tyyntä järvenpintaa tai talvella pilkkillä aurinkoisessa pakkassäässä.

Rentoutumisen tunteen voi juurikin tuoda se tietoinen läsnä oleminen hetkessä, missä on ja mitä tekee.

Se on sitä tietoisesti läsnä  olemista koko keholla ja mielellä. 

Mindfulnessista vielä lisää:

Mindfulness on tietoista hyväksyvää läsnäoloa. Mindfulness-harjoitukset tai meditaatiot ovat kehon ja mielen harjoituksia. 

Harjoitusten vaikutuksista on tehty runsaasti tutkimuksia. Tutkimuksia on suomalaisia, kuin ulkomaalaisia. Tutkimukset  ovat osoittaneet, kuinka aivojen rakenteessa tapahtuu muutoksia säännöllisellä harjoittamisella.

Tutkimuset ostoittavat, kuin voimme ennealta ehkäistä mm. stressi. Hyötyä on nähtyä eri sairusryhmssä, kunten sydän potilaiden elämän laadussa, syömishäisiötä sairastavien kehon kuva ajattelussa.

Tein myös mindfulnessista laadulllisen tutkimuksen: 

Opiskellesani 2018-2020 hyvinvointikoordinaattoriksi (YAMK), tein opinnäytetyönä laadullisen tutkimuksen.

 

Aiheena oli:  " Mindfulness - hyväksyvä tietoinen läsnäoleminen osana hyvinvoinita - Ryhmäohjaukseen osallistuneiden kokemuksia.

 

Opinnäytetyöni löytyy tästä osoitteesta:  http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202002262745

Tutkimukseen osallistui kolme erilaista ryhmää. Ryhmät kokoontuivat 3 x 75 min, 6 x 60 min ja 8 x 90 min kertaa. Tutkimukseen osallistujia oli yhteensä 18. He olivat hyvin eri-ikäisiä ihmisiä.  He saivat kirjoittaa minulle vaapaamutoisesti ja nimettömänä kokemukistaan osallistuessaan mindfulness-kurssille.

Tutkimuksessa nousi esille kolme päätulosta:

Osallistujat kokivat kurssin olleen heille hyödyllinen, sillä he saivat omaa aikaa rauhoitua ja rentoutua sekä hengähtää. He kokivat oppivansa mindfulnessista ja itsesään lisää. He kokviat saavansa uusi työvälinitä omaan arkeen, hyvinvointiin ja jaksamiseen. 

Osallistujat toivat esille myös harjoittelua haittaavia tai veikeuttavia tekijöitä, jotka olivat esimerkiksi työpäivästä johtuvat haasteet sekä henkilökohtaisen elämän tuomat haasteet ja tunnekokemukset. 

Kolmantena nousi esille ohjaajan osaamisen merkitys harjoittelussa. Osallistujat kokivat ,että hyvällä ohjauksella oli merkitystä heidän kokemuksiinsa ja sitoutumiseensa harjoituksiinsa. ( Nissinen 2020.)  

No mitä mindfulness harjoitukset ovat:

Ne ovat huomion suuntaamisharjoituksia, olemista nyky hetkessä, hyväksymistä sisäisille kokemuksille, tunteille ja ajatuksille.

No mitä hyötyä säännöllisestä harjoitteiden tekemisestä on:

 • Tukevat hyvinvointia.
 • Palauttavat kehon ja mielen tasapainoa.
 • Ihminen voi oppia reagoimaan vähemmän stressaavissa tilanteissa.
 • Ihminen voi palautua stressistä nopeammin
 • Ihmienen voi huomata, että negatiivisten asioiden pyöritteleminen mielessä vähenee
 • Ihminen voi oppia omien rajojen tunnistaminen
 • On nähty työhyvinvoinnin lisääntyvän
 • Parantaa keskittymiskykyä
 • Lisää muisti kapasiteettia
 • Aivojen kyky käsitellä informaatiota
 • Kyky tutkia optimaalisesti haastavia asioita
 • Lisää valmiutta automaattisiin toimintamalleihin ja reakointitapoihin
 • Omien tunteiden ja kokemusten tunnistaminen ja niiden merkitysten ymmärtäminen
 • Lisää itsetuntemusta
 • Positiivisten tunne kokemusten lisääntyminen
 • Ystävällisyyden, armollisuuden ja hyväksynnän lisääntyminen itseä ja muita kohtaan.

 

Rentoutuminen eri keinoin:

Rentoutumisella on sekä välittömiä, että pitkäaikaisia vaikutuksia. Rentoutuminen säännöllisesti vaikuttaa kohoon ja mieleen, mutta jo ensimmäinen kerta tekee keholle positiivisen vaikutuksen. Välitön vaikutus tulee heti, kun ihminen rentoutuu ja kohdistaa ajatukset esim. yhteen miellyttävään kohteeseen.

Rentoutuminen vaikuttaa kehossamme siten, että verenpaine, sydämen lyöntinopeus, hengitysnopeus ja hapenkulutus alenevat.

Säännöllisten rentoutusharjoitusten pitkäaikaisvaikutuksia ovat ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden väheneminen.

Rentoutumisen taito auttaa selviämään elämän haasteista ja energiatason vaihteluista sekä selviää paremmin stressitilanteissa.

Rentoutuminen auttaa kokonaisvaltaisesti voimaan kehoa ja mieltä paremmin. Rentoutumisen avulla voit pysähtyä itsesi äärelle ja kuunnella mitä sydämesi haluaa sanoa.

Rentoutumisen avulla voit kerätä voimia, paikata energiavajetta. Rentoutumisella voidaan vaimentaa elimistön jatkuvaa taistele tai pakene -reaktiota.

Toisille rentoutuminen  tai mindfulness harjoitteiden tekeminen voi olla haaste. Haasteena voi olla se, että ei pysty olemaan paikoillaan tekemättä mitään ja kuunnella omaa kehoa. Joillekin voi olla pelko siitä, mitä mieleen nousee.

Harjoituksia onkin suositeltavaa harjoitella ja tehdä säännöllisesti sekä kuunnellen itseään miten ja milloin harjoittetia on hyvä tehdä. 

Mindfulnesissa on ideana armollisuus. Jos ajatukset karkailee muualle mihin huomioi kulloinkin kohdennetaan, niin palautamme lempeästi ja hyväksyvästi se takaisin esim. hengitykseen. 

Harjoittelun tuloksena on se , että rentoutumisen / meditaatio tilaan pääseminen nopeutuu ja helpottuu.

Pienikin hetki kiireen keskellä esim. pysähtyä ja keskittyminen hengitykseen, auttaa selviäämään päivän haasteista.

 

Kokeile tästä sinulle tekemääni ohjattua mindfulnessharjoitusta

 

Äänimalja rentoutus ja sointukylpy:

 

Äänimalja rentoutus, -hoito ja sointukylpy:

 • Harmoniset äänet ja värähtelyt laskevat stressitasoa ja vapauttavat kehon jännitystiloja. Rentoutuminen äänialoilla auttaa kehoa ja sielua rentotumaan.

Äänimalja ryhmärentoutus ja sointukylpy on harmonisten äänten ja lempeän maljojen, gongien ja koshien värähtelyä. Tämä värähtely johdattaa asiakkaan rentotutumisen tilaan. Äänen värähtelyt vaikuttavat kehoon ja mieleen, näin ollen voi päästää irti erilaisista jännityksistä, huolista ja arjen kiireestä. Äänet auttavat pääsemään olemaisen tilaan.

Äänimalja rentoutus, -hoito ja sointukylpy on vanha menetelmä, joka ennaltaehkäisee mm. stressi oireita, lisää- tasapainoisuutta ja hyvinvointia. Äänimalja hoidon hyvinvoinnin lisäävä vaikutuksen perusta liittyy mm. ääniaaltoihin, resonanssiin, äänen värähtelyyn kehossa. Ihmiskehossa kaikki on tietyssä värähtelytilassa. Ihmisessä on vettä 75%, joten ääni värähtelee nesteessä. Ääni värähtelee meidän soluissa, luissa ja kudoksissa.

Äänimaljat tuottavat värähtelyä ja luonnollisia ylä-ääniä, jotka voimme tuntea tai aistia kehossamme. Korvamme etsii alitajuisesti harmonisia rakenteista ja korvamme resonoivat ääniaaltojen kanssa, jotka aivomme tunnistaa. Äänen värähtelyn kautta tuleva syvärentouttava vaikutus perustuu synkronisoitumiseen, jolloin aivoaallot synkronisoituvat harmonisiin ääniin. Syvät äänet toimivat pääosin rentouttavasti ja toisiaan seuraavat, laskevat äänet pääosin rauhoittavasti.

Äänimalja rentoutus ja sointukylpy on jokaiselle ainulaatuinen matka itseensä. Jokainen kokee sen omalla tavallaan. Moni kokee kuitenkin rentoutumisen ja rauhoittumisen arjen keskellä. Tämä soveltuu erilaisiin tyhy- ja virkistyspäiviin, illanviettoihin, tapahtumiin ja messuille. Tämä sopii myös erilaisiin ryhmäliikuntatuntien loppurentoutukseen tai aivan omaksi tunniksi. Kesto voi olla mm. 60-90 min. Ryhmäläiset voivat olla rentoutumisen aikana pitkällään tai istua mukavasti tuolilla. Tämän voi tehdä myös ulkona. Äänimalja voi yhdistää myös mindfulenss hajotuksiin.

Äänimalja hieronnassa tarkoituksena on saada asiakas rentoutumaan. Olotilaa voi verrata juuri siihen tilaan, kun ihminen on nukahtamassa.   45 min äänimalja hieronnan vaikutus voi vastata jopa kolmen tunnin unta. Äänimaljahoitoon varataan aikaa 60 min, josta alku- ja loppukeskusteluun 15 min ja itse hoito 45min. Hoito aloitetaan asiakkaan ollessa vatsallaan hoitopöydällä, sohvalla tai patjalla lattialla. Vaatteet yllä, lämmin viltti päällä. Hoito etenee vatsamakuulta selinmakuulle.

Äänimalja hoidon voi tehdä myös yhtäaikaa pariskunnalla, ystäville tai äidille ja tyttärelle.

Ota rohkeasti yhtyttä!