Tekemisen ja olemisen värit – läsnä olemisessa.

Jaa tästä:

Mitkä ovat tekemisen ja olemisen värit?

Tekemisen ja olemisen värit ovat oranssi ja sininen.

Elämässä tarvitaa tekemistä, jotta saamme asiat sujumaan, etenemään ja eteenpäin menemään. Tarvitaan järkeä ja tietoista ajattelua. Meidän tulee joskus tai useinkin olla tiettynä aikana jossakin. Meidän tulee saada jokin asia eteenpäin tiettyyn päivään mennessä. Meidän tulee syödä ja nukkua.

Ajattelen, että tarvitsemme rutiineja, jotta koemme elämän mielekkäänä ja psysymme elämässä kiinni. Tarvitsemme niin sanottua oranssin voimaa, mikä vie asioissa ja elämässä eteenpäin.

Tarvitsemme kuitenkin pysähtymistä, mitä sininen kuvaa. Aivot tarvitsevat välillä nollausta, lepoa ja rauhaa. Liika ajatteleminen, asioiden suorittaminen rasittaa aivojamme, miksi ei koko kehoamme. 

Näin tekemisen- ja olemisentila tulisi olla taspainossa.

On hyvin paljon mahdollista, että monen ihmisen on vaikea uskoa, että värit voivat vaikuttaa mielialaan tai, että ne voivat kertoa ihmisen elämästä tai persoonallisuudesta.

Värejä on tutkittu eri näkökulmista, kuten psykologi ja sosiologi Eva Heller tutki ja kirjoitti kirjan ” The PSycology of Color ”: Hän halusi selvitää ihmisen vastauksia ja käyttäytymistä liittyen tiettyihin väreihin ja niiden aikaansaamiin tuntemuksiin. Eva Heller teki tukimusen, missä hän analysoi 2000 ihmistä. Tuktimus on tehty Berliinissä Free University of Berlin -yliopistossa.

Tämän tutkimuksen ansiosta Heller pystyi osoittamaan, että värit liittyvät vahvasti ajatukissimme, kieleemme, lapsuuteemme sekä hyvin vahvasti esi-isiimme. Hän toteaa mysö, että tietyt mielleyhtymät eivät synny sattumanvaraisesti, vaan ovat itse asiassa universaaleja kokemuksia. Voisi jopa sanoa, että värien vaikutukset meihin on ilmeistä.

Itse olen opikellut koloristiksi, joka tunnetaan nimellä myös väriterapeutti.

Toki en halua käyttää sanaa terapeutti, sillä en terapoi ketään vaan keskustelen, näen, tunnen ja aistin värejä. Värit ovat tunteita ja tunteet värjeä. Toki jokainen näkee ja tuntee värit omalla tavallaan. Tästä syystä meidän mennesyys, tämä heki ja ajatukset tulevasta ovat jokaiselle ainutlaatuiset. Ajatukset voivat muokata tunteiden kautta väriin liittyviä tunne kokemuksia.

Värit ovat myös osa meidän luontoa ja sen kiertokulkua. Se on auringon valoa, kuin ruskean puun juuria. Se on keväistä kasvun aikaa, kuin talven sinisiä hetkeä. Se on sateenkaaria, kuin linnun laulua. Se on rummun soittoa, puron solinaa, kuin syntymää, kuin kuolemaa.

Värit ovat ja tuntuvat jokaiselle omalla tavalla, sillä olemmahen yksilöitä ja meillä jokaisella on, ja ollut oma elämän tarina.

Mitä ne tekemisen ja olemisen värit kerotvat:

Oranssi

Se on hyvin sosiaalinen väri. Se ilmentää sosiaalisuutta ja elämän iloa. Nauttimista asioista. Se on myös luottamista elämään ja sen kantavaan voimaan.  

Oransissa on uudenalku, sillä siihen liitettään seksuaalisuus. 

Jokaiseen väriin niin, kuin tunteesseen liitetään vahvistavia ominaisuuksia. Tai jos väriä on niin sanotusti liikaa, se kuluttaa tai vaimentaa enrgiaa. Sitä sanotaan, että kehoon ja mieleen tulee energiatukoksia. Näin ollen, jos oranssia on liikaa, elämä menee suorittamiseksi. 

Tässä tilanteessa elämä pysäyttää , joku voi palaa loppuun.

Ääritilanteessa kehomme alkaa erittämään stressihormoneja. Hormonit antavat meille voimaa tehdä ja toimia. Ne antavat myös kestävyyttä tehdä asiat loppuun. (Kolk; Pietikäinen.)

Stressi reaktio on kuitenkin hätäreaktio, joka on kuitenkin saatava pysähtymään, jotta keho pääse palautumaan, rentoutumaan ja asettumaan normaaliin turvalliseen tilaan (Kolk ).

Me alamme helposti pitämään stressaavaa tilannetta aivan normaalina olotilana. Jos toimii pitkään voimavarojen äärirajoilla, voi syntyä krooninen stressi. Pitkittynyt stressaava tilanne vie entisestään enemmän voimavaroja. (Pietikäinen.)

Pitkään kestäneessä stressaavassa elämäntilanteessa nähdään mielenterveydenongelmien riskien lisääntyvän, koska myös elämäntavat muuttuvat epäedulliseen suuntaan. Stressi voi myös johtaa uupumiseen. (Pietikäinen.)

Uupumus voi ola merkki siitä, että oranssin energiaa on ollut liikaa ja selkäranka katkeaa ja sinisen värin enenergia tukkiutuu.

Tässä elämän tilanteessa voi astua kuviohin sininen väri.  Keho ja mieli tarvitsee  lepoa ja rauhaa sekä seesteisyyttä.

Sitä se sininen voi parhaimillaan olla. Siniseen liittyy lepo tarve puhua sekä vahva tunteiden ilmaiseminen sekä tunteminen.

Liiallisena, siniseen liitettään kontrolli ja hyvin vahva alakuloisuus. Monelle tämä oranssin ja sinisen värin energia on, kuin kiikkulauta. Elämä on suorittamista ja kontroloimista. Elämä huojuu ja heiluu, ei löydy tasapainoa. Tai se löytyy totaalisen pysähtymisen kautta.

Tässä tilantessa elämässä on paljon asioista, on vaikea pysähtyä. Ihminen on monessa mukana, ei osaa sanoa ei tai ei löydä rajojaan. 

Tarvittasiin pysähtymistä oman sydämen äärelle.

Olisi hyvä valita vihreä väri. Se luonnon tuoma seesteisyys, armoillisuus, hyväksyneisyys sekä hiljaiusuus. Vihreä vahivstaa omia rajoja ja sitä mitä sydemessään haluaa. Antaa itselle luvan parantua, toivoa ja rohkeutta pyytää ja ottaa vastaan apua.

Uskallusta kysyä itseltä: Mitä minulle kuuluu? Miten minä voin? Onko elämäni sellasita,  mitä olen aina halunnut elää. Toivonko tälläistä elämää omille lapsilleni, olenko millainen esimerkki?

Elämä vaatii meiltä työtä, mutta työhönkin kuuluu vapaapäivät!

Todellisuudessa meidän on hyvin monen vaikea olla läsnä koko ajan. Meidän ajattelutoimintamme on osa ihmisenä olemista ja elämistä. Voimme kuitenkin harjoitella läsnä olemista ja unohtaa hetkeksi menneisyyden ja tulevaisuuden murehtimisen.(Lappalainen ja Lappalainen.)

Säästämme energiaamme tähän hetkeen ottamalla läsnä olevan hetken vastaan sellaisena kuin sen on, ilman mitään tuomitsemista, arvostelua tai kannanottoa. Se auttaa meitä rauhoittumaan ja antamaan meille hyvää oloa. (Lappalainen ja Lappalainen.)

Kiireen keskellä pysähtyminen läsnä oloon antaa uusia näkökulmia niin, että voi ottaa tämän hetken vastaan sellaisena kuin se on. Läsnäolo auttaa meitä pois asioista, joita teemme automaatio-ohjuksella.(Lappalainen ja Lappalainen.)

Tehdessämme läsnä olon harjoituksia itsetuntemus, rauhallisuus, pitkäjänteisyys ja mielenrauha lisääntyvät. (Lappalainen ja Lappalainen.)

Toki joillekin tietoisuutaidot tai läsnä olon harjoiteet kutein, mindfulness voi ilmentää myös haittapuolia. Ne voi olla, että ihminen ei voi tai pysty asettumaan läsnäoloon, sillä mieli tuottaa arvostelevia ajatuksia. Tulee levoton ja ahdistunut olo, jos mieli harhailee murheisiin. (Pietikäinen .)

Joku voi koea haittana myös sen, että kehon vapautuminen voi nostaa pintaa ikäviä kokemuksia ja tunteita. Tällaisessa tilanteessa on hyvä olla osaava ohjaajan, joka osaa ohjata tilannetta. Ja näin ollen ohjaajan tulee olla valmis ohjaamaan ryhmäläinen paikkaan, jossa voi käsitellä asiaa. (MIELI Suomen mielenterveys ry. )

Läsnä olossa, mindfuness- ja tietoisuus harjoitteissa on paljon hyvää.

Sillä tekmemässäni laadullisessa tutkimusessa (Mindfulness − hyväksyvä tietoinen läsnäolo osana hyvinvointia. Ryhmäohjaukseen osallistuneiden kokemuksia), tuli esille seuraavia hyötyjä:

Mindfulness-kurssille osallistumisesta esiin nousseita hyötyjä oli, että osallistujat kuvasivat saavansa omaa aikaa. Lisäksi he kokivat pysähtymistä, kuuntelemista ja rauhoittumista sekä rentoutumista, keskittymistä ja tietoisuutta hengähtää.

He kokivat, että rauhoittuminen lepoon ja nukkumaan tapahtui nopeammin sekä he kokivat, että kehollinen rentoutus ja virkeys paransivat olotilaa. Niin ikään osallistujat saivat kokemuksen siitä, että minfulness-kurssi oli myönteinen kokemus.

He kokivat, että kiitollisuuden ja luottamuksen lisääntyminen oli mainittavaa sekä he saivat ryhmissä olemisesta kokemuksen hyvästä yhteishengestä.

Osallistujat kokivat saavansa uusia työkaluja, keinoja ja menetelmiä mielen ja kehon tutkiskeluun, rauhoittamiseen ja pysäyttämiseen. Lisäksi he kokivat, että harjoitteet opettivat saamaan fyysisiä ja psyykkisiä kokemuksia, ja harjoitteet opettivat, että mindfulness on arkista ja sitä voi tehdä missä ja milloin vain” (Nissinen).

Elämä on valintoja täynnä. Muutos on aina mahdollisuus. Se on mahdollisuus löytää oma todellinen itsensä ja elämänsä.

Yksi väline muutokseen voi erilaiset minfuness, läsnäolon- sekä tietoisuustaito harjoitukset. Tiesitkö, että pinkkiin väriin liitetään muutos sekä hyvin vahva sydäntietoisuus.

Toivonkin, että rohkenet pysähyä kuuntelmaan itseäsi, unelmiasi ja sydämen viisautta sekä tietoisuutta,

Elä omaa elämäntarinaa ja tee tarinasta oma elämäntarina.

Heli

 

 

Lähteet:

KOLK, Bassel Von Der 2018. Jäljet kehossa. 3.painos. Helsinki: Viisas Elämä Oy.

NISSINEN, Heli 2020. Mindfulness − hyväksyvä tietoinen läsnäolo osana hyvinvointia. Ryhmäohjaukseen osallistuneiden kokemuksia. Savoni- ammttikorkakoulu. YAMK- hyvinvointikoordinaattori opinnot. Kuopio.

LAPPALAINEN, Raimo ja LAPPALAINEN, Päivi 2014. Tietoisuustaidot hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulmasta 83-95. Toim. Kortelainen Ilmari, Saari Antti ja Väänänen Mikko. Tampere: Suomen yliopistopaino Oy – Juvenes Print.

MIELI SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA ry 2014. Mielenterveys elämäntaitona. 2. painos toim. Karila-Hietala, Ritva, Wahlbeck, Kristian, Heiskanen, Tarja, Stengård, Eija ja Hannukkala, Marjo. Helsinki: Kirjapaino Jaarli Oy.

PIETIKÄINEN, Arto 2010. Joustava mieli. 1.- 4. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim ja Arto Pietikäinen: Porvoo: WS Bookwell Oy.

PIETIKÄINEN, Arto 2014. Kohti arvoistasi. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.